Katalog produktów
Odstąpienie od umowy
INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY. POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
Dotyczy Sklepu Internetowego Manufaktury Kapucynów Spółka z o. o. sklep.balsamkapucynski.pl

Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: Manufaktura Kapucynów Spółka z o. o. , ul. Loretańska 11,31-114 Kraków, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną na adres: manufaktura@kapucyni.krakow.pl).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.
Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwoty: przesyłki o wadze do 5 kg - około 13 zł, przesyłki o wadze od 5 do 10 kg- około 18 zł.
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Wyłączenia prawa do odstąpienia od umowy
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Państwu m. in. w odniesieniu do umów:
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu – dotyczy to w szczególności produktów żywnościowych i produktów kosmetycznych,
- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADANIA REKLAMACJI
Dotyczy Sklepu Internetowego Manufaktury Kapucynów Spółka z o. o. sklep.balsamkapucynski.pl

1. W przypadku wad towarów Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacyjnego, które wraz z towarem i opisem reklamacji należy przesłać na adres działu sprzedaży Manufaktury Kapucynów Spółka z o. o., 31-114 Kraków, ul. Loretańska 11 lub drogą elektroniczną na adres mailowy: manufaktura@kapucyni.krakow.pl. W przypadku zniszczenia towaru Klient uzgadnia z pracownikiem Manufaktury Kapucynów jego wysyłkę na wyżej podany adres.
2. Manufaktura Kapucynów Spółka z o. o. w ciągu 14 dni rozpatrzy reklamację i powiadomi Klienta drogą pisemną lub elektroniczną, a w miarę możliwości również telefonicznie, o dalszym sposobie postępowania. Zgodnie z prawami konsumenta do Klienta należy wybór składania reklamacji (rękojmia, gwarancja).
3. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sklep internetowy Manufaktury Kapucynów Spółka z o. o. wymieni lub naprawi Klientowi towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji.
4. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sklep internetowy Manufaktury Kapucynów Spółka z o. o. odsyła pełnowartościowy produkt na swój koszt na adres podany przez Klienta.
5. Szczegółowych informacji dotyczących reklamacji udzielają pracownicy Manufaktury Kapucynów Spółka z o. o. pod nr telefonu 12 292 81 64 lub e-mail: manufaktura@kapucyni.krakow.pl.
6. Informacje obowiązują od dnia 1 marca 2018 r.
© Comarch SA 2017. All rights reserved Powered by Comarch e-Sklep ®