Katalog produktów
Regulamin
Regulamin sklepu internetowego Manufaktury Kapucynów Spółka z o. o. obowiązujący od dnia 01.03.2018 r.

O MANUFAKTURZE KAPUCYNÓW

1. Sklep internetowy działający pod adresem http://sklep.balsamkapucynski.pl prowadzi Manufaktura Kapucynów Spółka z o. o. z siedzibą 31-114 Kraków, ul. Loretańska 11, NIP 676-254-11-11, REGON 368947310, KRS 0000707453 (adres do korespondencji: 31-114 Kraków, ul. Loretańska 11, email: manufaktura@kapucyni.krakow.pl, tel. 12 292 81 64, 12 292 81 65).
WARUNKI SPRZEDAŻY

2. Sprzedaż wysyłkowa towarów prezentowanych na stronie internetowej http://sklep.balsamkapucynski.pl jest realizowana wyłącznie na terenie Polski.
3. Zakupów w sklepie mogą dokonywać wyłącznie osoby pełnoletnie.
4. Sprzedaż Nalewki - Balsam Kapucyński w ramach sklepu internetowego dokonywana jest wyłącznie osobom fizycznym dla celów prywatnych, nie do dalszej odsprzedaży w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
5. Sprzedaż Nalewki - Balsam Kapucyński w ramach sklepu internetowego dokonywana jest wyłącznie osobom pełnoletnim oraz pod warunkiem odbioru dostarczonego alkoholu przez osobę pełnoletnią i trzeźwą. Podmiot dostarczający przesyłkę uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy i niewydania towaru w przypadku nie spełnienia warunku, o których mowa w zdaniu poprzednim.
6. Manufaktura Kapucynów informuje: „Spożywanie alkoholu szkodzi zdrowiu. Osobom nietrzeźwym i niepełnoletnim nie zostanie alkohol wydany”.
7. Towary sprzedawane w sklepie internetowym są nowe i wolne od wad. Sklep odpowiada za wady towarów zgodnie z przepisami kodeku cywilnego o rękojmi.
8. Podane ceny towarów i koszty wysyłki są brutto (wraz z podatkiem od towarów i usług - VAT) w złotych polskich.
9. Ceny towarów nie obejmują kosztów wysyłki.
10. Koszty wysyłki są doliczane do wartości zamówienia przed jego zaakceptowaniem i złożeniem przez Klienta.
KOMUNIKACJA ZE SKLEPEM INTERNETOWYM

11. Korzystanie przez Klienta z serwisu sklepu internetowego wiąże się z koniecznością poniesienia przez Klienta kosztów dostępu do sieci Internet. Koszty te ponosi Klient na rzecz podmiotów, które świadczą tą usługę; sklep internetowy nie jest dostawcą usług internetowych.
12. Klient kontaktujący się telefonicznie z obsługą sklepu internetowego samodzielnie ponosi koszty korzystania z usług telekomunikacyjnych, z których korzysta Klient. Koszt połączeń naliczany jest według taryf operatora usług telekomunikacyjnych, z których korzysta Klient. Opłata dla Klienta za połączenie z numerem obsługi sklepu internetowego nie jest wyższa niż opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym, z którego korzysta Klient, w szczególności nie jest to tzw. numery premium.
13. Sklep internetowy nie przyjmuje telefonicznie zamówień ani reklamacji.
SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA

14. Zawartość sklepu internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego (art. 543 kodeksu cywilnego), a zatem złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Wypełniając zamówienie Klient składa ofertę kupna danego towaru. Umowa zostaje zawarta w momencie zaakceptowania zamówienia przez sklep, pod warunkiem jego dostępności w magazynie sklepu. W przypadku braku produktu w magazynie Klient zostanie poinformowany o możliwym terminie zawarcia umowy i jej realizacji.
15. O zaakceptowaniu zamówienia, przystąpieniu do jego realizacji oraz terminie wysyłki lub odbioru osobistego sklep zawiadamia Klienta drogą elektroniczną na adres poczty e-mail, wskazany przez Klienta przy rejestracji w sklepie internetowym.
16. Każda sprzedaż dokumentowana jest fakturą VAT lub paragonem.
17. Dane kontaktowe Klienta z zamówienia są traktowane jako dane adresowe do wysyłki towaru, chyba że Klient wskaże w zamówieniu inny adres dostawy.
18. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany oferty tj. zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie oraz kosztów wysyłki bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień złożonych przez Klienta. Aktualne stawki rabatów określa załącznik nr 1 do regulaminu.
19. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru zamówionych produktów:
• Przesyłka kurierska - przedpłata na rachunek bankowy: 14,00 zł (zwykły sposób dostarczania)
• Przesyłka kurierska za pobraniem: 17,00 zł,
• Przesyłka kurierska z przedpłatą na rachunek bankowy o wartości powyżej 400 zł - wysyłka gratis,
• Odbiór osobisty dostępny w punkcie sprzedaży w Krakowie, ul. Loretańska 11, w godzinach otwarcia Sklepu tj. pon.-pt.: 9-18 oraz sob. 9-14. Odbiór osobisty jest bezpłatny. Płatność za towar następuje gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze.
20. Sklep internetowy Manufaktury Kapucynów Spółka z o. o. oferuje następujące formy płatności:
a). za pobraniem - płatności za zamówienie i dostawę Klient dokonuje gotówką bezpośrednio u kuriera,
b). przedpłata na rachunek bankowy - płatności za zamówienie i dostawę Klient dokonuje bezpośrednio na konto Manufaktury w formie zaliczki - nr rachunku bankowego Manufaktury Kapucynów Spółka z o. o.: .Bank BGŻ BNP PARIBAS: 82 1600 1462 1819 9373 3000 0001
c). płatność e-przelewem - przez PayU oraz kartami płatniczymi VISA, MASTERCARD (za pośrednictwem PayU)*,
d). gotówka - płatności Klient dokonuje przy odbiorze osobistym towaru,
e). karta płatnicza - płatności Klient dokonuje przy odbiorze osobistym towaru.
* Serwis Pay-U (PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 620-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444), na podstawie Regulaminu usług dostępnego pod adresem https://www.payu.pl.
CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

21. Zamówienia za pobraniem przyjęte w dniu roboczym do godz. 10.00 są realizowane tego samego dnia, natomiast zamówienia za pobraniem przyjęte po godz. 10.00 oraz w dni wolne od pracy będą przekazywane do wysyłki w kolejnym dniu roboczym. Termin realizacji obowiązuje pod warunkiem dostępności towaru.
22. Zamówienia z przedpłatą (na rachunek bankowy) będą realizowane najpóźniej w dniu następnym po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Manufaktury. Dostarczenie towaru Klientowi lub wydanie towaru w przypadku odbioru osobistego nastąpi w maksymalnym terminie do 7 dni roboczych (z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy) od daty zawarcia umowy. Termin realizacji obowiązuje pod warunkiem dostępności towaru.
23. Zamówienia nieopłacone po upływie 10 dni od daty złożenia zostaną anulowane. W przypadku odbioru osobistego, zamówienia nieodebrane po 3 dniach roboczych od daty potwierdzenia przez Sklep towaru gotowości towaru do odbioru zostaną anulowane.
24. Wysyłka jest realizowana przez Firmę Kurierską "DPD" i wg standardowych zasad działania ww. firmy dostarczenie towaru powinno nastąpić w ciągu 1-2 dni roboczych od dnia wysyłki. Sklep może w każdym czasie zmienić firmę kurierską, za pomocą której realizuje wysyłki.
25. Klient powinien sprawdzić przesyłkę przed jej odebraniem. Nie należy przyjmować paczek uszkodzonych lub naruszonych.
ZWROT TOWARU I REKLAMACJE

26. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta klientowi – konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z zasadami opisanymi w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu. Wraz z towarem Klient otrzymuje dodatkową informację dotyczącą korzystania z prawa odstąpienia od umowy oraz wzór takiego odstąpienia, stanowiące odpowiednio załączniki nr 3 i 4 do regulaminu.
27. Zwrot pieniędzy Klientowi nastąpi wyłącznie przelewem bankowym na podane konto lub przekazem pocztowym na adres podany w zamówieniu, po podpisaniu i odesłaniu faktury korygującej. Zwrotne przesyłki pobraniowe nie będą przyjmowane.
29. W przypadku wad towarów Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacyjnego, które wraz z towarem i opisem reklamacji należy przesłać na adres działu sprzedaży Manufaktury Kapucynów Spółka z o. o., 31-114 Kraków, ul. Loretańska 11 lub drogą elektroniczną na adres mailowy: manufaktura@kapucyni.krakow.pl. W przypadku zniszczenia towaru Klient uzgadnia z pracownikiem Manufaktury Kapucynów jego wysyłkę na wyżej podany adres.
29. Manufaktura Kapucynów w ciągu 14 dni rozpatrzy reklamację i powiadomi Klienta drogą pisemną lub elektroniczną, a w miarę możliwości również telefonicznie o dalszym sposobie postępowania. Zgodnie z prawami konsumenta do Klienta należy wybór składania reklamacji (rękojmia, gwarancja).
30. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sklep internetowy Manufaktury Kapucynów Spółka z o. o. wymieni lub naprawi Klientowi towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji.
31. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sklep internetowy Manufaktury Kapucynów Spółka z o. o. odsyła pełnowartościowy produkt na swój koszt na adres podany przez Klienta.
32. Szczegółowych informacji dotyczących reklamacji udzielają pracownicy Manufaktury Kapucynów Spółka z o. o. pod nr telefonu 12 292 81 64 lub e-mail: manufaktura@kapucyni.krakow.pl.
ROZWIĄZYWANIE KWESTII SPORNYCH

33. Postanowienia regulaminu w żaden sposób nie wyłączają czy ograniczają praw Klientów-konsumentów, wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. Poz. 827) lub kodeksu cywilnego.
34. Spory miedzy Klientem a sklepem rozstrzygają właściwe, polskie sądy powszechne na podstawie przepisów prawa polskiego. Właściwość ogólną sądu ustala się na podstawie miejsca zamieszkania (siedziby) pozwanego. Informacja o pozasądowych formach rozstrzygania sporów stanowi załącznik nr 5 do regulaminu.
POLITYKA PRYWATNOŚCI

35. Manufaktura Kapucynów Spółka z o. o., właściciel i administrator Sklepu Internetowego http://sklep.balsamkapucynski.pl jest Administratorem Danych Osobowych. Manufaktura Kapucynów Spółka z o. o. zachowuje przepisy Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883) z późniejszymi zmianami.
36. Dane Klienta (imię i nazwisko, adres zamieszkania lub dostawy, nr telefonu, adres e-mail oraz dane dotyczące formy płatności, np. typ karty kredytowej) przetwarzane są wyłącznie w celach realizacji zamówienia. Dane Klienta udostępniane są firmie kurierskiej DPD obsługującej dostawy oraz PayU SA obsługującemu płatności. Oba podmioty są również Administratorami Danych Osobowych.
37. Klient w każdej chwili ma wgląd we własne dane osobowe, może zmieniać je lub usunąć. W tym celu powinien zwrócić się osobiście do Administratora Bezpieczeństwa Informacji przy Manufakturze Kapucynów Spółka z o. o. zarządzającej E-Sklepem.
38. Dane dotyczące Klientów Sklepu Internetowego są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich dzięki stosowaniu przez Sklep szyfrowanego połączenia SSL.
OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU

38. Sklep internetowy może dokonać w każdym czasie zmiany regulaminu. Do zamówień złożonych przez klienta stosuje się regulamin obowiązujący w dacie jego składania.
37. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2018 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu Internetowego Manufaktury Kapucynów Spółka z o. o. obowiązującego od dnia 08.01.2018 r.

RABATY DLA STAŁYCH KLIENTÓW SKLEPU INTERNETOWEGO MANUFAKTURY KAPUCYNÓW Spółka z o. o.

1. Polityka rabatowa obowiązuje od 1 marca do 31 grudnia danego roku kalendarzowego.
2. Przyznane rabaty dotyczą WSZYSTKICH zamówień składanych przez ZAREJESTROWANEGO Klienta TYLKO w Sklepie Internetowym Manufaktury Kapucynów Spółka z o. o. (http://.sklep.balsamkapucynski.pl). Rabaty nie dotyczą Klientów nie posiadających konta w Sklepie Internetowym Manufaktury Kapucynów Spółka z o. o.
3. Podstawą naliczenia rabatu na dany rok kalendarzowy jest sumaryczna wielkość obrotów (po rabatach) w Sklepie Internetowym Manufaktury w całym roku poprzedzającym.
4. Przyznane rabaty są stałe i nie ulegną zmianie w ciągu roku kalendarzowego, na który zostały przyznane, niezależnie od wielkości zamówień w tym okresie.
5. Rabaty na dany rok kalendarzowy liczone są od ceny detalicznej w Sklepie Internetowym w zależności od obrotu uzyskanego przez Klienta w roku poprzedzającym i wynoszą:
8% - przy obrotach powyżej 5.000 zł
7 % - przy obrotach od 2000 zł do 4999 zł
6 % - przy obrotach od 1000 zł do 1999 zł
5 % - przy obrotach od 700 zł do 999 zł
4 % - przy obrotach od 500 zł do 699 zł
6. Przyznane rabaty nie sumują się z przyznawanymi okazjonalnie kuponami rabatowymi.
7. Wartość zamówień w roku kalendarzowym będzie podstawą naliczania rabatów na kolejny rok.
8. Dodatkowo przy zamówieniach powyżej 400 zł NA PRZEDPŁATĘ – wysyłka gratis.

Załącznik nr 2 -Uprawnienia Klienta związane z odstąpieniem umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem:
a) dodatkowych kosztów dostarczenia towaru, jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep,
b) bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy od magazynu sklepu: Manufaktura Kapucynów Spółka z o. o., ul. Loretańska 11, 31-114 Kraków.
2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia otrzymania przez Klienta zamówionego towaru. W przypadku jednorazowego zamówienia wielu rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – termin do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od odbioru ostatniej rzeczy, partii lub części.
3. Konsument może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
4. Oświadczenie można złożyć na formularzu, które zostało przesłane wraz z towarem.
5. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
6. Oświadczenie można przesłać do sklepu na piśmie, przesyłając je na adres: Manufaktura Kapucynów Spółka z o. o., ul. Loretańska 11, 31-114 Kraków, lub w formie elektronicznej, przesyłając wiadomość e-mail na adres: manufaktura@kapucyni.krakow.pl.
7. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
8. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim sklep potwierdził złożone zamówienie, oferta przestaje wiązać.
9. Sklep ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem pkt 10.
10. Sklep wstrzymuje się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
11. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
12. Konsument ma obowiązek zwrócić towar do sklepu internetowego na adres: Manufaktura Kapucynów Spółka z o. o., ul. Loretańska 11, 31-114 Kraków niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
13. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
14. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m. in. w odniesieniu do umów:
1) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
5) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
6) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
7) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Załącznik nr 3 - Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy. Pouczenie o odstąpieniu od umowy.

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY. POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
Dotyczy Sklepu Internetowego Manufaktury Kapucynów Spółka z o. o. sklep.balsamkapucynski.pl

Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: Manufaktura Kapucynów, ul. Loretańska 11,31-114 Kraków, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną na adres: manufaktura@kapucyni.krakow.pl).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy,wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.
Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwoty: przesyłki o wadze do 5 kg - około 13 zł, przesyłki o wadze od 5 do 10 kg- około 18 zł.
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Wyłączenia prawa do odstąpienia od umowy
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Państwu m. in. w odniesieniu do umów:
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu – dotyczy to w szczególności produktów żywnościowych i produktów kosmetycznych,
- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADANIA REKLAMACJI
Dotyczy Sklepu Internetowego Manufaktury Kapucynów Spółka z o. o. sklep.balsamkapucynski.pl

1. W przypadku wad towarów Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacyjnego, które wraz z towarem i opisem reklamacji należy przesłać na adres działu sprzedaży Manufaktury Kapucynów Spółka z o. o., 31-114 Kraków, ul. Loretańska 11 lub drogą elektroniczną na adres mailowy: manufaktura@kapucyni.krakow.pl. W przypadku zniszczenia towaru Klient uzgadnia z pracownikiem Manufaktury Kapucynów jego wysyłkę na wyżej podany adres.
2. Manufaktura Kapucynów Spółka z o. o. w ciągu 14 dni rozpatrzy reklamację i powiadomi Klienta drogą pisemną lub elektroniczną, a w miarę możliwości również telefonicznie, o dalszym sposobie postępowania. Zgodnie z prawami konsumenta do Klienta należy wybór składania reklamacji (rękojmia, gwarancja).
3. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sklep internetowy Manufaktury Kapucynów Spółka z o. o. wymieni lub naprawi Klientowi towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji.
4. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sklep internetowy Manufaktury Kapucynów Spółka z o. o. odsyła pełnowartościowy produkt na swój koszt na adres podany przez Klienta.
5. Szczegółowych informacji dotyczących reklamacji udzielają pracownicy Manufaktury Kapucynów Spółka z o. o. pod nr telefonu 12 292 81 64 lub e-mail: manufaktura@kapucyni.krakow.pl.
6. Informacje obowiązują od dnia 01.03.2018 r.

Załącznik nr 5 - Informacja na temat pozasądowych formach rozstrzygania sporów

1. Konsument może skorzystać m. in. z poniższych, pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) wniosek o rozstrzygnięcie sporu,kierowany do stałego polubownego sądu konsumenckiego, działającego przy Inspekcji Handlowej,
b) wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego, kierowany do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej.
2. Konsument może zwrócić się o uzyskanie bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a sklepem do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. Federacja Konsumentów).
3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur udostępniane są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, a także pod następującymi adresami internetowymi: www.uokik.gov.pl lub www.rzu.gov.pl.
© Comarch SA 2017. All rights reserved Powered by Comarch e-Sklep ®